Balancér (BMS) 4S LiFePO4 200A 3,2V Smart Bluetooth

Před prvním použitím je zapotřebí připojit nejdříve záporný pól akumulátoru k balancéru. Poté je zapotřebí připojit balanční konektor, který je již propojen na jednotlivé články akumulátoru. Při nedodržení tohoto pořadí připojení může dojít k trvalému poškození balancéru. Součástí balení BMS jsou připojovací kabely a BT modul. 

Rozsah provozního napětí 10,0 V ~ 14,6 V
Stálý nabíjecí proud 120 A
Stálý vybíjecí proud 100 A
Maximální nabíjecí napětí akumulátorové sestavy 14,6 V
Mezní napětí pro sepnutí ochrany proti přebití 3,65 V
Prodleva sepnutí ochrany proti přebití 2000 ms
Mezní napětí pro vypnutí ochrany proti přebití 3,5 V
Mezní napětí pro sepnutí ochrany proti podbití 2,5 V
Prodleva sepnutí ochrany proti podbití 2000 ms
Mezní napětí pro vypnutí ochrany proti podbití 3,0 V
Mezní proud pro sepnutí proudové ochrany při nabíjení 130 A
Prodleva sepnutí proudové ochrany při nabíjení 2 s
Podmínka vypnutí proudové ochrany při nabíjení 32 s
Mezní proud pro sepnutí proudové ochrany při vybíjení (I) 130 A
Prodleva sepnutí proudové ochrany při vybíjení (I) 2 s
Mezní proud pro sepnutí proudové ochrany při vybíjení (II) 400 A
Prodleva sepnutí proudové ochrany při vybíjení (II) 100 ms ~ 500 ms
Podmínka vypnutí proudové ochrany při vybíjení (I + II) obnova po 32 s
Prodleva sepnutí ochrany proti zkratu 200 μs ~ 500 μs
Podmínka vypnutí ochrany proti zkratu vypnutí zátěže a obnova
Mezní napětí pro sepnutí balancování 3,35 V ~ 3,45 V
Mezní rozdíl napětí pro sepnutí balancování 30 mV
Balanční režim balancování při nabíjení
Balanční proud 40 mA ~ 60 mA
Nejvyšší teplota pro sepnutí teplotní ochrany při nabíjení 65 °C
Mezní nejvyšší teplota pro vypnutí teplotní ochrany při nabíjení 55 °C
Nejnižší teplota pro sepnutí teplotní ochrany při nabíjení -5 °C
Mezní nejnižší teplota pro vypnutí teplotní ochrany při nabíjení 0 °C
Nejvyšší teplota pro sepnutí teplotní ochrany při vybíjení 75°C
Mezní nejvyšší teplota pro vypnutí teplotní ochrany při vybíjení 65 °C
Nejnižší teplota pro sepnutí teplotní ochrany při vybíjení -10 °C
Mezní nejnižší teplota pro vypnutí teplotní ochrany při vybíjení 0 °C
Vnitřní odpor vybíjecího obvodu 5 mΩ
Vlastní spotřeba proudu v běžném režimu (se zátěží) 20 mA
Vlastní spotřeba proudu v klidovém režimu (bez zátěže) 200 μA
Prodleva a podmínky přepnutí do klidového režimu po 10 s bez proudové zátěže, komunikace nebo režimu ochrany
Běžný rozsah pracovních teplot -20 °C ~ 70 °C
Rozsah skladovacích teplot při relativní vlhkosti <90% -40 °C ~ 85 °C
Rozměry (Š × V × H) 102 × 138 × 18 mm 

3 499,00 Kč