Balancér (BMS) 7S-20S LiFePO4 200A 3,2V Smart Bluetooth

Technická specifikace

Rozsah provozního napětí: 17,5 V ~ 73,0 V

Stálý nabíjecí proud: 200 A

Stálý vybíjecí proud: 200 A

Maximální nabíjecí napětí akumulátorové sestavy: 73,0 V

Mezní napětí pro sepnutí ochrany proti přebití: 3,65 V

Prodleva sepnutí ochrany proti přebití: 2000 ms

Mezní napětí pro vypnutí ochrany proti přebití: 3,45 V

Mezní napětí pro sepnutí ochrany proti podbití: 2,5 V

Prodleva sepnutí ochrany proti podbití: 2000 ms

Mezní napětí pro vypnutí ochrany proti podbití: 3,0 V

Mezní proud pro sepnutí proudové ochrany při nabíjení: 300 A

Prodleva sepnutí proudové ochrany při nabíjení: 10 s

Podmínka vypnutí proudové ochrany při nabíjení: 32 s

Mezní proud pro sepnutí proudové ochrany při vybíjení (I): 300 A

Prodleva sepnutí proudové ochrany při vybíjení (I): 10 s

Mezní proud pro sepnutí proudové ochrany při vybíjení (II): 1000 A

Prodleva sepnutí proudové ochrany při vybíjení (II): 600 ms ~ 1800 ms

Podmínka vypnutí proudové ochrany při vybíjení (I + II): obnova po 32 s

Prodleva sepnutí ochrany proti zkratu: 5000 μs

Podmínka vypnutí ochrany proti zkratu: vypnutí zátěže a obnova po 60 s

Mezní napětí pro sepnutí balancování: 3,32 V ~ 3,38 V

Mezní rozdíl napětí pro sepnutí balancování: 10 mV

Balanční režim: trvalé balancování

Balanční proud: 150 mA

Nejvyšší teplota pro sepnutí teplotní ochrany při nabíjení: 65 °C

Mezní nejvyšší teplota pro vypnutí teplotní ochrany při nabíjení: 55 °C

Nejnižší teplota pro sepnutí teplotní ochrany při nabíjení: -5 °C

Mezní nejnižší teplota pro vypnutí teplotní ochrany při nabíjení: 0 °C

Nejvyšší teplota pro sepnutí teplotní ochrany při vybíjení: 75°C

Mezní nejvyšší teplota pro vypnutí teplotní ochrany při vybíjení: 65 °C

Nejnižší teplota pro sepnutí teplotní ochrany při vybíjení: -20 °C

Mezní nejnižší teplota pro vypnutí teplotní ochrany při vybíjení: -10 °C

Vnitřní odpor vybíjecího obvodu: 5 mΩ

Vlastní spotřeba proudu v běžném režimu (se zátěží): 35 mA

Vlastní spotřeba proudu v klidovém režimu (bez zátěže): 200 μA

Prodleva a podmínky přepnutí do klidového režimu: po 10 s bez proudové zátěže, komunikace nebo režimu ochrany

Běžný rozsah pracovních teplot: -20 °C ~ 70 °C

Rozsah skladovacích teplot při relativní vlhkosti <90%: -40 °C ~ 85 °C

Rozměry (Š × V × H): 115 × 165 × 75 mm

Před prvním použitím je zapotřebí připojit nejdříve záporný pól akumulátoru k balancéru. Poté je zapotřebí připojit balanční konektor, který je již propojen na jednotlivé články akumulátoru. Při nedodržení tohoto pořadí připojení může dojít k trvalému poškození balancéru.

Součástí balení BMS s integrovaným Bluetooth jsou připojovací kabely.

4 999,00 Kč